Politica de Confidentialitate

Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru a vă exercita drepturile.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului www.lumanaricudrag.ro.

S.C. SCENTERS S.R.L.(denumită mai jos și ”SCENT MOODS”) se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către SCENT MOODS cu respectarea următoarelor principii:

 • Legalitate, echitate și transparență

S.C. SCENTERS S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal legal, corect și în mod transparent. Protecția datelor cu caracter personal este evaluată la începutul oricărei activități, prelucrarea fiind efectuată numai în condițiile unei informări corespunzătoare a persoanei vizate.

 • Respectarea drepturilor persoanei vizate

În limitele legii, S.C. SCENTERS S.R.L. garantează persoanelor vizate exercitarea drepturilor de acces la datele cu caracter personal prelucrate, de rectificare a datelor cu caracter personal inexacte, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării sau dreptul la portabilitatea datelor.

 • Integritatea datelor și limitarea scopului

SCENT MOODS utilizează datele colectate numai în scopul informării privind serviciile noastre, oportunitățile de angajare oferite prin intermediul societății noastre, desfășurarea procesului de selecție sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

 • Securitate

În vederea protejării datelor colectate, S.C. SCENTERS S.R.L. a pus în aplicare măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să fie evitată pe cât posibil o eventuală breșă de securitate, măsurile aplicate fiind evaluate periodic în vederea actualizării cu noile tehnologii.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm:

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a avea acces la serviciile noastre, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul procesului de cumpărare sau de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin crearea sau actualizarea contului pe care îl înregistrați prin utilizarea website-ului. Nefurnizarea oricăreia dintre informațiile și datele cu caracter personal solicitate poate conduce la imposibilitatea înregistrării unui cont și în consecinta la imposibilitatea accesarii serviciilor SCENT MOODS.

Datele solicitate pot include: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, domiciliul sau reședința, adresa de corespondență, username și parola.

Politica privind cookie-urile

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

Pe lângă aceasta, putem folosi datele colectate prin intermediul cookies, web beacons, pixels, web server logs și a altor mijloace automate pentru scopuri cum ar fi:

(i) adaptarea modului de utilizare a site-ului nostru de către utilizatori,

(ii) oferirea de conținut potrivit intereselor utilizatorilor noștri și modului în care utilizatorii folosesc website-ul nostru;

(iii) gestionarea website-ului și altor aspecte ale business-ului nostru.

De asemenea, putem folosi servicii analitice ale unor terțe părți pe website-ul nostru, cum ar fi cele ale Google Analytics. Furnizorii care administrează aceste servicii folosesc tehnologii precum cookies, web server logs și web beacons pentru a ne ajuta să analizăm modul în care utilizați website-ul nostru și a obține informații statistice agregate în următoarele moduri:

 • Urmărim numărul de vizite pe Website, de unde a venit fiecare vizitator (adică website-ul vizitat înainte să ajungeți pe Website) și unde merge fiecare vizitator după ce vizitează Website-ul (adică website-ul pe care îl vizitați după ce plecați de la noi).
 • Un fișier cookie este stocat pe dispozitivul dvs. timp de nu mai mult de un (1) an și este legat de adresa dvs. IP. Cookie-urile sunt fișiere text mici pe care browserul le stochează pe dispozitivul dvs. Acest lucru ne permite astfel să urmărim dacă vă întoarceți pe Website.

Datele colectate prin aceste mijloace (incluzând adresele IP) pot fi transmise acestor furnizori sau altor terțe părți relevante care folosesc aceste date, de exemplu, pentru a evalua utilizarea website-ului.

Informațiile pe care le colectăm sunt anonime și nu vă identifică personal, cu excepția cazului în care ne furnizați informațiile dvs. prin completarea unui formular sau prin altă particularitate oferită pe Website.

În cazurile în care se colectează informații cu caracter personal de către SCENT MOODS, această colectare este acoperită de Politica noastră privind Confidențialitatea.

Cum se administrează cookie-urile

Cu excepția cazului în care ați stabilit setările browserului dvs. astfel încât să refuze cookie-uri, sistemele noastre vor emite cookie-uri de fiecare dată când accesați Website-ul.

Puteți refuza acceptarea cookie-urilor prin activarea setării din browser care vă permite să refuzați stocarea cookie-urilor. Astfel se vor șterge toate detaliile din cookie. Totuși, dacă selectați această setare s-ar putea să nu puteți accesa porțiuni ale Website-ului sau să utilizați anumite funcționalități.

Cookie-uri de la terți

Pe parcursul traseului pe Website s-ar putea să observați și conținut de la terți. S-ar putea să vă oferim și oportunitatea de contact suplimentar cu noi și de a distribui informații cu alte persoane utilizând rețele de socializare precum Facebook, LinkedIn sau Twitter. Acest conținut este adăugat pentru a putea să fiți la curent cu informații atent selectate pe care s-ar putea să le considerați relevante sau de interes, însă acest lucru le poate permite furnizorilor terți să stocheze cookie-uri suplimentare pe dispozitivul dvs. asupra cărora nu avem niciun control.

Prin urmare, sugerăm să verificați website-urile acestor terți și politicile lor privind cookie-urile pentru mai multe informații referitoare la cookie-urile lor și la modul în care le puteți administra.

Cookie-uri utilizate

Website-ul poate conține linkuri către website-uri terțe. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste terțe website-uri, rețineți faptul că aceste website-uri dețin propriile politici privind confidențialitatea și cookie-urile și că nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a transmite orice date cu caracter personal către alte website-uri terțe.

De asemenea, este posibil ca terțe părți, având calitatea de furnizori de aplicații, instrumente, widget-uri și plug-in-uri de pe site-ul nostru, cum ar fi instrumentele social media, să folosească mijloace automate de colectare a datelor privind interacțiunea dumneavoastră cu acestea. Aceste date sunt colectate direct de furnizori și li se aplică politicile de protecția datelor și notele de informare ale acestor furnizori. Sub rezerva legislației aplicabile, SCENT MOODS nu este responsabilă pentru practicile acestor furnizori privind protecția datelor.

Cum utilizăm datele cu caracter personal pe care le colectăm (scopul prelucrării):

 • Reclamă, marketing și publicitate: Cu acordul dumneavoastră expres, informațiile și datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru transmiterea către dumneavoastră a oricăror comunicări din partea SCENT MOODS în scop de reclamă, marketing și publicitate incluzând comunicări comerciale, cum ar fi buletine informative, rapoarte, știri, oferte, prin orice mijloace, incluzând poșta electronică, telefonie, SMS, MMS, curier.

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal:

 • Avem consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți posibilitatea de a va retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare email sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de email: contact@lumanaricudrag.ro.

 • Prelucrarea este necesară in vederea indeplinirii unei obligatii legale.

Persoane către care putem transfera informațiile si datele dumneavoastră cu caracter personal

Nu transmitem datele cu caracter personal care va privesc decât în conformitate cu prezenta Politică sau în baza unor note de informare separate corespunzătoare anumitor activități. Comunicăm date cu caracter personal:

(i) dacă există o cerință legală sau o decizie legală;

(ii) în baza unei cereri a autoritaților sau a altor oficiali ai statului, conform prevederilor legale aplicabile, si

(iii) in orice alte situații in care suntem obligați, conform legii.

Drepturile și opțiunile dumneavoastră

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la SCENT MOODS, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de catre SCENT MOODS si dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obține de la SCENT MOODS rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte;
 • Dreptul de a sterge datele dumneavoastra cu caracter personal: dreptul de a obține de la SCENT MOODS ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai avea dreptul de a beneficia de serviciile SCENT MOODS. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care SCENT MOODS are obligația, conform legii, să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la SCENT MOODS restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
 1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră
 2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, va opuneți stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării
 3. (iii) SCENT MOODS nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal dar dumneavoastra solicitati aceste date pentru stabilirea, exercitarea si apărarea unor pretenții legale.

Aveti dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie prelucrate în scop de reclamă, marketing și publicitate sau sa fie dezvăluite unor terti într-un asemenea scop.

 • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere, dacă dumneavoastra considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către SCENT MOODS. Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

SCENT MOODS procesează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate, cu exceptia cazului în care se prevede altfel sau este permis de legislația în vigoare. Luam masuri pentru a distruge sau anonimiza datele cu caracter personal daca este cerut de lege sau în cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate.

Imediat dupa încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi șterse sau distruse.

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastră vor fi sterse imediat, în cazul in care veți inchide Contul.

Cum protejăm datele cu caracter personal

SCENT MOODS pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice si fizice pentru a proteja datele dumneavoastra impotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterarii, accesarii, comunicarii sau utilizarii.

Link-uri catre site-uri, aplicatii si servicii ale tertelor parti

Va informam ca site-ul nostru poate furniza link-uri catre site-uri ale unor terte parti, aplicatii si servicii care pot fi gestionate de companii care nu sunt afiliate cu SCENT MOODS. Aceste companii pot avea propriile lor note de informare sau politici privind protectia datelor cu caracter personal pe care va recomandam sa le parcurgeti. Noi nu suntem responsabili pentru practicile privind protectia datelor ale site-urilor, aplicatiilor si serviciilor non-SCENT MOODS.

Securitatea contului si a parolei

Va informam ca sunteti deplin responsabil pentru mentinerea confidentialitatii parolei si a informatiilor inregistrate pe acest site precum si pentru oricare si toate inregistrarile realizate pe contul dumneavoastra. Prin prezenta consimtiti sa notificati in scris reprezentantii SCENT MOODS la adresa indicata la la finalul acestor Politici, cu privire la orice utilizare neautorizata a parolei dumneavoastra si respectiv a contului dumneavoastra. SCENT MOODS nu poate fi tinuta responsabila pentru niciun fel de prejudiciu rezultat ca urmare a neindeplinirii acestor obligatii de catre dumneavoastra.

Actualizarea Politicii noastre

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite in pagina pe care o vizualizati la acest moment. In cazul unor modificari semnificative va vom informa depre acestea prin note de informare usor vizibile postate pe website-ul nostru, indicand la inceputul documentului cand a fost facuta cea mai recenta actualizare. Versiunea revizuita intra in vigoare la data publicarii pe website. Responsabilitatea de a verifica continutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recenta versiune a acestui document va revine in totalitate.

Cum ne puteti contacta

Daca aveti intrebari sau comentarii despre prezenta Politica privind protectia datelor cu caracter personal, daca doriti sa va exercitati drepturile sau sa actualizam datele cu caracter personal pe care le detinem despre dumneavoastra, va rugam sa ne scrieti la urmatoarea adresa de e-mail: contact@lumanaricudrag.ro

AcasăColecțiiCont
Caută